Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 72.

wet; had men bij onderscheidene onderwerpen van wetgeving, waar dit zeer wel kon geschieden, den arbeid van den Raad van State aan het licht gebragt; er ware eene politische kracht méér gewekt; men zou de constitutionele waardigheid en bestemming van dit ligchaam niet hebben miskend.

Onder alle voorstellen door Hem aan de StatenGeneraal te doen mogen niet uitsluitend ontwerpen van wet worden verstaan. Het eerste lid van art. 69 verbiedt eene zoo beperkende uitlegging.

Of door deze aan Hem gedaan: worden hier alléén ontwerpen van wet bedoeld? Men zal dit, in zooverre ook andere voorstellen door de Statengeneraal kunnen worden gedaan, niet aannemelijk vinden. Er staat alle voorstellen. En zoo de Koning zijne voorstellen , al zijn het geene wetsontwerpen, ter overweging moet brengen bij den Raad van State, waarom niet voorstellen van de Statengeneraal ? Par est ratio. Z. op Art. 114.

Alle algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat: de wet, die den Raad van State regelde, zou ook het begrip van algemeene maatregelen van inwendig bestuur kunnen vaststellen K Men zegt ligt: het zijn die, welke dengeheelen Staat aangaan. Doch deze verklaring brengt ons niet verder. Welke zijn de onderwerpen, die bepaling in dien

') Vergelijk de Constitutie van Brunswijk v. 1832 § 101: "Verordnungen, das heisst, solche Verfiigungen, welche aus »dem allgemeinen Verwaltungs- oder Oberaufsichtsrechte der "Kegiernng hervorgehn, oder welche die Ausführnng und Hand»habung der bestehenden Gesetze betreffen, erlasst die Lande»:«regierung ohne Mitwirkung der Stande."

Sluiten