Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 72.

Aan het hoofd der uit te vaardigen bevelen: Zijn bevelen hier geene andere, dan de algemeene maatregelen, in de eerste alinea vermeld ? Waarschijnlijk heeft bevelen hier dien beperkten zin. Zoo schijnt het ook bij de Commissie v. 4845 te zijn verstaan 1. Doch waarom dan niet de oorspronkelijke benaming in de tweede alinea herhaald? De fransche tekst zeide hier dispositions, in de eerste alinea mesures générales. De stukken, waarover de Koning volgens de derde alinea den Raad van State niet behoeft te hooren, worden zaken, matières, genoemd.

De Koning neemt wijders de gedachten van den Raad van State in over alle zaken van algemeen of bijzonder belang, waarin Hij zulks noodig oordeelt: te dezen aanzien zou men wachten door een koninklijk Besluit voorgeschreven te zien, welke zaken de ministers gehouden waren aan den Raad van State te brengen. Art. 4 van het Besluit v. 7 Junij 4829 n°. 4 spreekt slechts in 't algemeen van onderwerpen , waarover de departementen van algemeen bestuur »het wenschelijk mogten achten, dat de Raad »van State gehoord worde."

De Koning alleen besluit: tegen den volstrekten

»affaires des colonies; il pense qu'en cas d'affirmative, un tel •devoir n'est pas en harmonie avec le pouvoir illimité qu'ac»corde au roi 1'art. 36. M. Elout répond, que ce dernier «s'étend aussi aux affaires des colonies; que pour des affaires »de si grande importance il n'est pas prudent d'abandonner le •roi aux conseils d un seul ministre, et que le besoin de prendre »coneeil, sans être astreint a le suivre, n'óte rien au pouvoir, »que lui accorde 1'art. 36." Raepsaet, Journal, 1. c. p. 95,96.

') Zie Raepsaet, 1. c. p. 95.

Sluiten