is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derde hoofdstuk

VAN DE STATENGENERAAL.

EERSTE AFOEELIHG.

VAN DE ZAMENSTELL1SG DER STATKNGEKERAAL.

Art. 79!. De roeping der Staten generaal omschreven in bewoordingen, weike, door de Grond we v. 1814 art. 52 overgenomen uit de Schets van H gendorp art. 21, die waren van de Staatsregeling v.

1798 art. 30 *.

Wanneer deze, en vervolgens die v. 1801 en 180 ,

het volk noemden, drukte dit een wettig begrip uit. Het

beteekende een juridischen persoon, ja den souverein.

Doch wat onder onze Grondwet? Hier beteekent

') Art. 79. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche Volk. _ , , ,■

^ Het Vertegenwoordigend Lichaam is datgene, hetwelk het geheele Volk vertegenwoordigt ,en,tn deszelfs naam,

toetten geeft.

*) Vergel. art. 52 en 53.