Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 82, 83.

worden, verzaakte. En zal, wanneer men moet gelooven, dat de Eerste Kamer weigert om de weigering te sparen aan de Kroon, deze op zulk een omweg winnen, wat gene verliest?

TWEEDE AFDEELlNG.

VA» DE TWEEDE KAMER DER 8TATENGENKRAAL.

Art. 831 . De eerste voorwaarde, dat de gekozene ingezeten zij der provincie, in welke hij wordt benoemd, was vreemd aan de Staatsregelingen v.1798 en 1801, maar opgenomen in die v. 48054 en door die v. 18063 gehandhaafd. Hogendorp stelde haar vervolgens weder voor, en uit de Schets art. 25 is

') Art. 83. Tol leden der tweede Kamer zijn verkiesbaar ingezetenen der Provincie, waaruit zij genoemd worden , bereikt hebbende den vollen ouderdom van dertig jaren.

De leden uit dezelfde Provincie gekozen, mogen elkander niet nader dan in den derden graad van bloedverwantschap of zwagerschap bestaan: geen zee- of land officieren zijn daartoe verkiesbaar, welke eenen minderen rang dan dien van hoofd-officieren hebben.

0 Art. 19. De Leden der Vergadering van Hun Hoogmogenden moeten —• binnen dat Departement, van wegens hettcelke zij benoemd worden, gedurende de laatste zes jaren vóór hunne benoeming hebben gewoond.

3) Art. 52 als art. 19 der Staatsregel, v. 1805.

Sluiten