is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 88.

op hunne eigen kosten. Maar in beide landen onderstelt verkiesbaarheid een aanzienlijk vermogen. Men is dus zeker, dat de uitgave gedragen kan worden. Zal men bij ons, de schadeloosstelling intrekkende, den man van talent, maar van bekrompen huisselijke middelen , niet uitsluiten ? Een geval, zegt men welligt, dat zich hier te lande, om meer dan ééne reden, schaars zal voordoen, en welks nadeel altoos dat niet opweegt, 't welk zoo even bleek aan de andere zijde, wanneer men eene vergoeding belooft, die niet wel anders dan ruim mag worden gesteld.

Doch er zijn andere redenen, welke de schaal misschien naar dezen zelfden kant overhalen. Bij minder publieken geest, dan in Engeland of Frankrijk, is te duchten, dat de waarneming van een onbetaalden, ja met geldelijke opoffering verbonden last, vooral in gewone tijden, wel eens min ijverig zou kunnen zijn1. Eene betaling, die men geniet, versterkt het pligtgevoel, of maakt althans de schaamte wakker. In de afgelegen provinciën zal men de keus grootelijks beperken. Men is daar nu reeds vaak in verlegenheid. De kring van hen, welke zich en de moeite en de kosten willen getroosten, zal er hoe lang zoo kleiner, en onbekwame personen zullen, uit nood, herkozen worden. De ongepaste voorwaarde van art. 832

') Vergel. Raepsaet, Journal, 1. c. p. 86: »M. yan Lijnden — »a dit & cette occasion , qu'il avait de la peine è. réunir 15 memobres sur 55, dont les états provinciaux de Hollande se com»posent, ee qui prouye d'avance combien peu ils seront fré• quentés , Bi les membres n'ont aucun traitement convenable."

3) Z. boven bl. 124 en volgg.