Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 106, 107.

dan toch der magt om ze te nemen, uit zijn voortgevloeid, die aan de andere zijde tevens het gebied der wetgeving raakte.

Art. 107 i. Van dit artikel af tot art. 119 behelst de Grondwet voorschriften over den vorm, door ieder van de onderscheidene takken der wetgevende magt, afzonderlijk en ten aanzien der overige, in acht te nemen bij de behandeling der onderwerpen, welke door een gezamenlijk besluit moeten worden geregeld. Deze voorschriften zijn meestal voortgekomen van de Commissie v. 1815. Zij vond daartoe in de Grondwet v. 1814 geene andere stof Fe, dan die was bevat in art. 68 , 69 en 46.

Art. 107 verzekert ten eerste hetvoorregt, dat het engelscbe Huis der Gemeenen en de fransche Kamer der Gedeputeerden alleenlijk ten aanzien van belastingontwerpen hebben, aan de Tweede Kamer ten aanzien van alle koninklijke voorstellen. Het bepaalt vervolgens den vorm, waarin zij aan de Tweede Kamer zullen worden gedaan.

Hetzij bij eene schriftelijke boodschap, welke de redenen van het voorstel inhoudt, of door eene commissie: volgens de Constitutie v. 1806 art. 40 konden de koninklijke voorstellen van wet niet anders worden ingediend, dan door eene commissie uit den

') Art. 107. De Koning zendt zijne voorstellen aan de Iweede Kamer, hetzij bij eene schriftelijke boodschap , welke de redenen van het voorstel inhoudt, of door eene commissie.

Sluiten