Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 109.

zij door de Charte v. 1814 1 met opzigt tot de Kamer der Gedeputeerden, in vollen omvang hersteld. Zij is sedert allerwege, als gemeen regt en natuurlijk element der Landsvertegenwoordiging, door de nieuwere Constitutien, althans voor de Tweede Kamer, erkend. Onze Staatsregelingen, na die v. 1798*, hadden, gelijk mede de Schets van Hogendorp en de Grondwet v. 1814, over de openbaarheid der zittingen gezwegen. De Commissie v. 1815, die haar eerst niet schijnt te hebben gewild, nam haar ten laatste aan 3.

Waarom ook niet voor de Eerste Kamer? Men bleef binnen de grenzen der Charte v. 1814, hoezeer de Kamer der Pairs een ander karakter had, dan onze Eerste Kamer. Men zag niet, dat, wanneer zij voor het licht werd gesloten, dit deel der Vertegenwoordiging geen leven zou hebben. De hoofdwaarborg, dat zij wierd 't geen zij kan en moet zijn, werd niet ingesteld. Door de Kroon gekozen, behoeft zij dien echter nog veel meer dan de Tweede

') Art. 44.

-) Art. 64: Beide de Kamers houden haare zittingen m het openbaar, en doen derzelver notulen in druk uitgeven. _ 3) Raepsaet, Journal, p. 52,53: »On n'a pas voulu de publi»cité des séances, c'est cependant le seul moyen pour concilier »aux états généraux la confiance de la nation et pour former »et nonrrir 1'esprit public, qui fait la force des empires. — »On y est revenu après mon départ et on 1'a adoptee. II parait »que le roi a mieux examiné ce point et a consenti a 1'admettre. Zie het Rapport van 13 Julij 1815 p. 42, en dat van de Commissie der Statengeneraal der Vereenigde Nederlanden bij (d© Geer) Anteced. p. 205, 206.

Sluiten