Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 111, 112, 113.

aannam als elk ander voorstel der Statengeneraal aan de goedkeuring des Konings onderworpen.

Aldus heeft de Grondwet het niet gewild. Een voorstel des Konings, door de Statengeneraal veranderd, ware tevens een voorstel der Statengeneraal aan den Koning. De Grondwet weert zulk eene vermenging. De voorstellen des Konings van die der Statengeneraal zorgvuldig onderscheidende, schrijtt zij omtrent ieder classe eene bijzondere wijs van behandeling voor. Doen de Statengeneraal een voorstel, het moet op zich zelf staan. Zij mogen een voorstel des Konings niet doorkruisen met amendementen.

Zelfs naar de fransche Charte v. 1814 art. 46, die het voorstel van wetsontwerpen uitsluitend aan de Kroon gaf, was het amenderen aan de Kamers geoorloofd, onder voorwaarde dat het amendement in de Afdeelingen wierd onderzocht en door den Koning goedgekeurd». Ook werd dat regt door de Commissie v. 1815, 't schijnt zonder bedenken, niet alleen aan de Tweede, maar zelfs aan de Eerste Kamer toegelegd 2. De redenen, welke tot den ommekeer en de beperking later hebben geleid, zijn onbekend.

>\ Hetzelfde stelsel ging over in de Acte additionnel v.181» art. 23: »Le gouvernement a la propoaition de la loi; es ..chambres peuvent proposer des amendemens; si ces amen e»mens ne sont pas adoptés P" le gouvernement les chambres »sont tenues de voter sur la loi , telle qu elle a été proposee^ =) Raepsaet, Journal, p. 104: .11 a éte resolu - qne dans »les cas oü lei chambres croiront avoir a proposer des modi «fications aux propositions faites par le roi, elles s adre8sero°' «respectivement au roi directement, au lieu de s adresser au »vice-président du conseil d'état comme la commission 1 avait «proposé.

Sluiten