Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 111, 112,113.

de hand, om een ander, gewijzigd, voorstel af te persen. Wat doet men dus?

De Kroon amendeert zelve. Doch op welke aanleiding? Zij moet immers worden geacht, het voorstel naar haar beste weten te hebben gedaan.

Zij verandert, des goedvindende, haar voorstel, laat weg of wijzigt, ingevolge van die onderhandeling met de sectien der Tweede Kamer, welke op Art. 108 1 werd beschouwd. Zoo die onderhandeling op zich zelve niet geraden, ja met de bevoegdheid der sectien en een goed stelsel van het gemeen overleg ten eenen male strijdig is, wat zal men zeggen van veranderingen, uit zulk eene bron voortgevloeid?

Het is duidelijk, en dikwerf aangemerkt, dat de Regering, afgaande op de gevoelens, in de Afdeelingen geuit, naauwelijks onwisser kompas kon kiezen. Een ander groot nadeel komt erbij. Het voorstel is, tot de openbare discussie gevorderd, hetzelfde niet meer, dat oorspronkelijk aan de Kamer werd aangeboden. Hierdoor wordt de grondwettige orde uit haar geheel gebragt. Zoo de sectien konden amenderen, men zou het vreemd, of liever verkeerd, achten. Gelooft men, dat amendementen van Regeringswege, op grond van eene verstandhouding met de sectien, het minder zijn?

Juister aanleiding tot amenderen zou de Kroon vinden in het algemeene verslag, op den boven2 voorgestelden voet ingerigt. De commissie, na eerst de

') BI. 143, 144.

:) Op Art. 110 bl. 298. 300.

Sluiten