Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 125.

Mag departement van algemeen bestuur hier zoo worden verstaan, dat er alle takken, hoezeer ook in 't wezen uiteenloopende, onder worden begrepen, die de Koning soms goedvindt aan het beheer van één minister toe te vertrouwen ? Zijn eeredienst en posterijen, of buitenlandsche zaken en nijverheid, één departement, omdat één minister ze onder zich heeft? Zulk eene verbintenis is enkel persoonlijk. Bij de begrooting moet het wezenlijk verschil der vakken gelden. De Grondwet heeft aan de wetgevende Magt overgelaten, naar dat verschil de Hoofdstukken te onderscheiden. De wet zal dus met opzigt tot de begrooting moeten regelen wat voor 't overige, met opzigt tot het bestuur, te regelen bij de eerste alinea van art. 74 der Grondwet aan den Koning werd gesteld. Vergelijk boven op Art. 74, bl. 185, 186.

De tweede alinea van art. 125 is, op het eenstemmig verlangen van de sectien der Tweede Kamer 1, bij art. 4 der wet v. 4 Sept. 18402 ingelascht. Zij

olité ministérielle, départementale et municipale du gouverne»ment francais, ont fait sentir les graves inconvéniens; c'egt »que dans ce système les fonds d'un merrie ministère, affectés »a lelie nature de dépense, ne pouvant être appliqués aux »beeoina des objets d'une nature différente, il arrivé que les

• fonds d'une telle categorie ont été épuisés et qu'il existe en-

• core des besoins pressans qui doivent demeurer en souffrance,

• tandis qu'il existe un excédant stérile dans les fonds d'une

• autre catégorie." Journal, p. 97. Dit leidde om vastgestelde posten op die wijs nader te bepalen, als bij de Orondwet v. 1815 geschiedde. Zie het Journal, p. 106.

') Handelingen, I p. 51, 52, 71. 89. 115. 140. Vergel. p. 157. Vergel. Proeve, boven, bl. 23, aangehaald, art. 118. 5) Stbl. n°. 56.

22

Sluiten