Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 126.

te sluiten; of gaf althans geen volledig overzigt van een gesloten dienstjaar 1.

1. Wanneer kan de rekening van het dienstjaar gesloten zijn?

In Frankrijk blijft de rekening der uitgaven, bij de begrootingwetten ten behoeve der verschillende rainisteriën ingewilligd, open tot den 1 October van het jaar, volgende op dat, waarvoor de begrootingen zijn gemaakt. Na de sluiting hebben de ministeriën drie maanden om hunne verantwoording met alle daarbij behoorende stukken in gereedheid te brengen, ten einde ze op den laatsten December over te leggen aan het Hof van Rekening.

Het Hof van Rekening was reeds door de wet van 16 Sept. 1807 belast, aan de eene zijde, de rekeningen der publieke gelden, ten aanzien van de verantwoordelijkheid der rekenpligtigen, te regelen en te vereffenen; aan de andere zijde, de natuur der ontvangsten met de wetten, en de natuur der uitgaven met de credieten te vergelijken.

Aan het Hof is, bij de ordonnantie van 44 Sept. 1822, met name opgelegd: »de vérifier et de con«stater, d'après les pièces justificatives, 1'exactitude »de tous les résultats publiés annuellement par les «différens ministères."

Het onderzoek afgeloopen zijnde, geeft het Hof zijne Verklaring over de rekeningen en de eindelijke uitkomsten van het dienstjaar. Het voegt er de noodige overzigten of tabellen bij, waarvan een de »In-

') Nog de laatst ingediende Rekening loopt »over de dienstbaren 1834 en vroeger tot 1839."

Sluiten