Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANTEEKENIING

op de

GRONDWET.

VIERDE HOOFDSTUK.

VAN DE STATEN DER PROVINCIËN.

Zoo de instelling van provinciale Staten enkel een historischen grond had, of ware opgerigt omdat zij vroeger bestond, het zou geen grond zijn. Maar provinciale Vertegenwoordiging rust op een begrip, zonder welks verwezenlijking de bouworde van den hedendaagschen Staat onvolledig schijnt. Zij is uitvloeisel van hetzelfde regt, dat vertegenwoordiging der algemeene of Landsgemeente eischt. Zij rust op het begrip, dat, in 't midden tusschen deze en de plaatselijke gemeenten, aan beiden gelijkvormig, de provincie eveneens gemeente zij, met de magt om zich zelve te regeren.

Ook verschijnt dit denkbeeld reeds in de eerste beginselen van de groote omwenteling der vorige eeuw, en blijft haar als een, schoon nog weinig voldane, eisch II Deel. ^

Sluiten