is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 428.

ten der provinciën, eerst v. 2 AdHI 4847 i ^ v 30 Mpi ifïon i , APru , en voorts

overige inhoud, l,aar deWGrordwerg'e°'e°te"' ™ier ninkliik Besluit m7 u• Ddwet' geenszins bij ko-

omtrent de zamenstelling der Staten? reB'ement In de gemaakte bepalingen zelve

m e„ 1^ -

crondpn ? pQf • "uuernng i Zoo ja, op welke

On dA -,S 0nmuselijk, antwoord e ge.en •

rings- of die van kiescollegie. 6 vanrege"

Hoe talrijker eene regerende vergadering ♦ meer nuttelooze ledpn hQ£» ♦ • ®' des te

stemng^De leden ^

2 ®ü.v°eg8- tot het Stbl. 1817 I n 299 13^ ^ 17 8qq- 12>

) Ste. y. 17 Nor mo n0 2?5 P- 08.

«\ Tu®5T' Y' 0n8 kies8t. p. 61

') Ibid. p. 62 sq. F