is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 130—132.

geen anderen grond, dan om het kiesregt te onthouden aan een grooter, en op een kleiner getal te brengen. Zij dient niet om aan de keuze deel te geven, maar om van de keuze uit te sluiten.

Den vorm, om door gekozen kiezers te laten kiezen, in ieder gedaante verwerpelijk, heeft de Grondwet ten overvloede zoo slecht mogelijk ingerigt. In stede van het personeel der kiezers enkel voor ééne keuze, en telkens op nieuw te doen benoemen, sticht zij een bestendig collegie, waarvan slechts een deel op zijne beurt kan worden vervangen. Alsof het kiezen eene doorloopende regeerverrigting, en er ééne reden ware om den kiezer te laten zitten *.

Gezeten burgeren: de woorden kunnen leiden tot instelling van een stedelijk burgerschap, waarbij, gelijk nog in zeer vele duitsche steden4, het volle, werkend of politische lidmaatschap der gemeente aan bepaalde voorwaarden, met opzigt tot den vorm van verkrijging, het dragen van plaatselijke belasting en andere burgerpligten is ondergeschikt 3. Maar onze reglementen zijn de aanleiding voorbijgegaan. Zij kennen slechts ingezetenen der stad, en hechten aan ingezeten geen ander begrip, dan dat van inwoner.

In de beschrevene middelen: reeds ten tijde der Republiek onderscheidde men in de gemeene middelen der provincie Holland beschrevene, of naar een

!j ofde Herv.' v. ons kiesat. p. 81. Berlijn telt ruim 18,000 burgers.

3) Ibid. p. 82.

L