Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK.

VAN Df DEFENSIE.

Het Hoofdstuk ontbrak in de Schets van Hogendorp. Het is het eenige, dat de commissie van 4813, voor 't overige op de Schets werkende, er heeft bijgevoegd. Zij heeft, toen zij de grondtrekken van het krijgswezen teekende, waarschijnlijk de engelsche instellingen voor den geest gehad. Het Besluit van den Souvereinen Vorst v. 20 Dec. 1813 1, regeling voor het oogenblik, gaf ruwe bouwstof. De commissie van 1815 heeft het Hoofdstuk, voornamelijk uit de reeds bestaande wetgeving op de militie, aangevuld. Z. bet Verslag v. 13 Julij 1815 p. 50.

Opmerkelijke overeenstemming van Tit. IX § 1-6 der Constitutie van Beijeren v. 1818 2 met onze regels. Men moet gelooven, dat de beijersche wetgever, bij het ontwerpen van dien Titel, met onze Grondwet raadpleegde3.

') Stbl. n°. 14.

:) Tit. IX von der Militar-Verfassung.

*) "Vergel. de koninklijke Ordonnantie v. 7 Maart 1826, behelzende de ■Landwehrordnung." Constitutie v. Wurteniberg v. 1819 § 99 sq.

Sluiten