Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 221, 222.

aan zich gehouden, en het deel, aan de provinciale Staten gelaten, naar goedvinden beperkt.

Eene onderneming, nuttig voor het Rijk, zou wel eens bij de provinciale Staten in bijzondere belangen onoverwinnelijken tegenstand kunnen ontmoeten. Of zij kon, met opzigt tot bezittingen exi andere belangen buiten de provincie, uitgestrekter onderzoek eischen, dan de Staten ééner provincie kunnen instellen. Ook hierom, en niet slechts uit hoofde van het voorschrift der tweede alinea, zal het algemeene Bestuur steeds kennis moeten nemen van ieder vraag om vergunning.

In zooverre de onafhankelijkheid van verlof beperking insluit van het genot van bijzonder eigendom, moest, schijnt 't, ook dit stuk op eene wet rusten in overeenstemming met de Grondwet gemaakt. Vergel.

op Art. 162 bl. 149, 150.

Het onmiddellijk, of bijzonder, speciaal, toezigt. omdat het oppertoezigt, volgens art. 215 en 213, altoos aan de Rijksregering behoort.

Art. 2221. Nuttelooze bepaling, ten zij het artikel meene, dat, wanneer zulk subsidie bij eene afzonderlijke wet wordt toegestaan, die ook de wijze, op welke het beheer of het toezigt zal worden uitqeoefend, moet voorschrijven. Maar dit zijn enkele gevallen, en zelfs in deze zal de Kroon, om de wet

i\ jrt 222. Wanneer bij vervolg eenig subsidie uit de ' ' algemeene schatkist van het rijk wordt verleend, ter zake van eenige in dit hoofdstuk bedoelde uierken ,zal tevens worden bepaald op welke wijze het beheer of het toezigt over zoodanig werk zal worden uitgeoefend.

Sluiten