Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE HOOFDSTUK.

VAN HET ONDERWIJS EN HET ARMBESTUUR.

Dit Hoofdstuk ontstond, terwijl men in 1815 van het Achtste der Grondwet v. 1814, van den godsdienst, het openbaar onderwijs en het armbestuur, de twee laatste artikelen losmaakte, om ze, met het nieuwe artikel 225, onder een afzonderlijk hoofd te brengen.

Art. 224'. Het onderwerp was al door de Staatsregelingen v. 1798 Algemeen. Begins. art. 60, 61, vergel. Addition. Art. 7, en v. 1801 art. 45 « aangeroerd. De laatste liet de inrigting over aan het Staatsbewind. De volgende Staatsregeling zweeg. Evenwel gaf de Raadpensionaris door zijne voordragt aanleiding

u 224. Het openbaar onderwijs is een aanhoudend voorwerp van de zorg der regering. De Koning doet van den staat der hooge, middelbare en lage scholen, jaarlijks, aan de Stateng ener aal een uitvoerig verslag

-) H^e™Staatsbewind zorgt, door eene daartoe geschikte inrichting, voor de bevordering van wetenschappen, kunsten, opvoeding.

Sluiten