is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanteekening op de grondwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 224 , 225.

de Statengeneraal; later op d. 27 Mei, weder ingetrokken , als zijnde »het raadzaam en voordeeliger, «voor het tegenwoordige niet over te gaan tot ^ »daarstellen van wetsbepalingen over het onderwijs.

Inderdaad kan slechts de wet

1°. de voorwaarden regelen, geeischt om het onderwijs als beroep te kunnen oefenen;

2° de magt der Kroon om de provinciale en plaatselijke regering tot de noodige zorge of maatregelen , in overeenstemming met het geheel, te verpligten; en

3°. de regten van het Rijkstoezigt over de provinciale, plaatselijke, en bijzondere instellingen van onderwijs bepalen. ...

Ook het gebied van zulk eene wetgeving is begrensd. Wanneer zij bekwame particulieren hinderde , instellingen van onderwijs zelfstandig op te rigten', wanneer zij deze in den vorm, de orde en methode der publieke gestichten dwong; wanneer zij tot hetbezoe van aangewezen scholen verpligtte; gingzij haar regt te buiten, en schaadde zij het nationale onderwijs, dat zij moest bevorderen 2.

Art. 225 3, hoofdzakelijk zaamgesteld uit art. 16

„t. .2 „ 1. JV, .«jta-

z m uitstekend slecht gedrukt, vertoog Over het Be stuur van het onderwijs, in betrekking tot eene aanstaande

M ,e.or,mfd on. „p, feéachm en gevoelens door de drukpers, als een doelmatig middel tot uitbreiding van kennis en voortgang van verlichting ,