Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 2, 3.

gestane landen geboren of gevestigd, hunne eigenschap van nederlanders ook na het tractaat v. 19 April 1839, of eigenlijk na de veranderde territoriale omschrijving van het Rijk bij de Grondwet v. 1840 1, konden behouden, ware niet overtollig geweest 2. De Kroon had over den stand dier personen wel het Besluit v. 24 Augustus 18393 uitgevaardigd. Maar dergelijke beschikking kon hun geen regt geven of waarborgen.

') Zie op Art. 57 I bl. 122.

") Yergel. de franeche wet v. 14 Oet. 1814, openende aan ingezetenen der afgeutane landen den weg, om burgerljjk en politigeh franschen te blijven.

') Stbl. n°. 39.

Sluiten