Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G. K. VAN HOGENDORP, SCHETS

VAN EENE

GRONDWET

VOOR BE

Vereeniffde Nederlanden.

EERSTE HOOFDSTUK.

Van den Souvereineti Vorst.

1.

I )e Souvereine Vorst bezit de Souvereiniteit erfelijk, voor Hem en zijne wettige mannelijke nakomelingen. Wettig, en bijgevolg bekwaam ter opvolging, zijn alle de zoodanige mannelijke nakomelingen, welke gesproten zijn uit een huwelijk, ingegaan met onderling goedvinden van den Souvereinen Vorst en de Staten Generaal.

2.

Indien de wettige mannelijke nakomelingschap ooit kwame te ontbreken, zal het erfregt overgaan op de wettige mannelijke nakomelingen ?an de Prinses Carolina

21

Sluiten