Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45.

Ten platten lande worden alle de Ambagtsheerlijkheden en andere geregten, hoe dezelve in de onderscheidene Provintien ook heten mogen, hersteld op den ouden voe , behalven alleen dat geen van dezelve eemge crimine e jurisdictie behoudt.

46.

Voor de criminele justitie blijven de oude vierscharen ten platten lande; doch zal eene meer gelijke verdeeling voor het regtsgebied van elke vierschaar gemaakt worden door de Staten van de Provintie.

47.

De Hoven Provintiaal blijven op den ouden voet. Het

Hof van Braband zit in de zelfde stad waar de Staten van

Braband verkiezen te vergaderen. De Hooge Raad van Holland en Zeeland wordt vervangen door een Hoogen Raad van de Nederlanden, welke beroep ontvangt van alle de Hoven Provintiaal. De Souvereine \ orst heeft het regt van gratie bij den Hoogen Raad zoo als bij alle andere regtbanken.

48.

De Hooge Raad der Nederlanden is de bevoegde reg-

ter van alle de zoodanigen, welke hier boven en beneden, in hunne ampts-verrigtingen, onder hetzelve gesteld zijn, en waarbij meer andere kunnen gevoegd worden door bijzondere wetten.

49.

De Hoven Provintiaal zijn de bevoegde regters over al

de zoodanigen, welke in hunne amptsverngtingen bq deze

II Deel.

Sluiten