Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Grondwet onder dezelve gesteld zijn, en waarbij meer anderen kunnen gevoegd worden door bijzondere wetten.

50.

Voor de militaire misdaden wordt eene hooge militaire Vierschaar opgerigt.

51.

Voor de fraudes en sluikerijen wordt een Raad van gemeene middelen, zoo te water als te lande, opgerigt, tot beroep van gewijsden in zaken van gewigt.

52.

Er wordt een algemeen wetboek ingevoerd voor het burgerlijk regt, het lijfstraffelijk regt, den koophandel, en de manieren van procederen.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Van de Finantien.

53.

De belastingen zijn algemeen voor de geheele Vereenigde Nederlanden, zij blijven op den tegenwoordigen voet, tot dat er anders over beschikt wordt bij de wetten; en er wordt geen penning geheven buiten eene wet.

54.

De schuld wordt jaarlijks in overweging genomen, ten einde dezelve zoo veel mogelijk te verminderen, en alle verzekering te geven aan de schuldeischers van den Staat.

Sluiten