Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Leeuw was plotseling bleek geworden. Toen de boekhouder het groote cijfer uitsprak, was hem opeens weer alle lust tot scherts vergaan. Hij voelde het cijfer als een voorwerp, als iets tastbaars. Zijn schouders schenen ingedrukt te worden onder den last van het cijfer.

<Doe je best Hoevelman . . . Geef Dirk voor duizend gulden quitantie's mede. En Dirk, laat je niet van de deuren wijzen. Je houdt maar aan.»

«Als het dan maar niet gaat zooals bij Dicke. Eerst zei u, dat ik herrie bij 'm aan de deur moest schoppen en toen ik het gedaan had en hij hier op hooge pooten heen kwam en u betaalde en over de herrie aan zijn deur klaagde, zei u, dat ik geen orders had gehad. Op zoo n manier komt de schuld altijd op ons menschen neer!»

De knecht, op dit oogenblik zijn waarde wetend, voelend de afhankelijkheid van den patroon-verlegen-om-geld, nam de gelegenheid waar om een grief, waarover hij maanden had gemokt, te uiten.

.De Leeuw keek hem even met een donkeren blik aan. Maar dadelijk verdrongen weer plannen om te gaan leenen de opkroppende drift-woorden en de Leeuw gaf den knecht geen antwoord.

Vijfhonderd gulden zouden van de duizend gulden quitanties wel inbaar zijn, rekende de Leeuw. Nu moest hij nog duizend gulden hebben. Hij zette zijn hoogen hoed op en wandelde de deur uit. Eerst ging hij naar Daniël Ricardi, den eigenaar van The American Company op den Heiligenweg.

Ricardi was een stevig gebouwde, ineengedrongen man van vijf-en-dertig jaar. Hij had jaren lang in Amerika en in Engeland handel gedreven in alles, was venter, bookmaker, cab-koetsier, barbier en nog veel meer geweest.

Hij was toen in Londen getrouwd met de dochter van een diamanthandelaar en met haar bruidschat, een paar duizend gulden, had hij op den Heiligenweg een zaakje in heerenmodeartikelen, dassen, boorden en ondergoed opgezet.

Het was een heel klein winkeltje. Méér dan drie menschen konden er niet voor de toonbank staan. Maar het was een druk zaakje. Ricardi was een man met een practischen blik. Hij had te Londen de inrichtingen, de voorraad en de wijze van reclame

Sluiten