Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij mij thuis... Een berrieje in zijn vak, een berrieje... Wat ik u zee ... Ik verkies hem boven een professor ...

„Neen dank u... heusch niet... ik zal wel zoo weer beter

worden ... 't Is erg lief van u . . .

„Nou, zoo u wilt... ik zei het m uw belang ... men mag een ziekte niet verwaarloozen . . . Maar weet u wat. . . mijn vrouw zal een kippebouillonnetje voor u trekken . . . een echt fijn, kosjer bouillonnetje ... dat zal u opknappen ... Nu.„ ik moet weer weg . . . ik heb haast. . . ik moet er op uit. . . „U ziet er bezorgd uit. mijnheer de Leeuw . . .

„Ja, beste Jeanne. welk groot koopman heeft geen zorgen... ik heb morgen een accept van over de drieduizend te betalen... en ik heb nog niet alles bij elkaar •. •

„Laat Daniël u dan helpen . . .

„Dat hoopte ik ook .. . maar hij heeft het niet...

,Heeft-ie het niet. .. Göt-o-Göt-o-Got . dat loopt nooit goed af... gisteren had-ie nog tweeduizend gulden in huis en

hij heeft niets te betalen gehad . . "

De zieke lag een oogenblik stil te turen naar het blikkerige

zilver van de glazen lichtreflector, buiten schuin boven het

kamervenster... ,

„Weet u wat... ik zal u helpen ... aan een beetje . . .

veel heb ik natuurlijk niet . . ."

„Alle beetjes helpen ... , . , .

„Neemt u de sleutel daar van dat cassetje . . . op t hoekje

van de schoorsteen ligt het, tusschen dat inktlappie . . .

„Dit?"

„Ia... Zoo, geeft u mij nu die cassette even...

Op haar bed draaide zij het sleuteltje om, schoof het rolletje

omhoog van 't cassetje. .

Hier... daar is vierhonderd gulden... spreek er maar niet uver

met Daan ... hoort u ? En geef het mij maar weer stil terug... „Dank je hartelijk ..."

Geen dank waard ... en weet u . . . kom nog eens naar mij kijken . . . en stuur uw vrouw eens bij mij . . . „Ik leg zoo alleen hier ... en die ... die . • " heel zacht zei ze opeens, haar hoofd dichter naar David en schuw blikkend naar de deur . .. „die sjiekse van beneden wil ik niet boven hebben. ..

Sluiten