Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hoe is 't vandaag geweest, Hoevelman ?"

„Voor p. z. z verkocht. . .

„Goddank... dan ben ik er... en hoeveel heeft Dirk geincasseerd ?"

„Twee honderd en veertig gulden . .

„Dat valt mee ..."

„Het accept van Dietrich und Cohn is vanmorgen aangeboden . . Het kassiertje is nogeens teruggeweest en ik heb hem een gulden fooi gegeven... Het bedrag kon tot vier uur aan het kantoor bezorgd worden ... Anders bij de deurwaarders Schrikker en Peereboom ..."

De Leeuw voelde een rilling langs zijn rug trillen. Voor t eerst zou de deurwaarder bij hem thuis ko/nen . . . Dat was een voorbode . . .

Zonder te eten, zonder een woord te spreken, telde hij het geld bij elkaar, de drieduizend vijfhonderd gulden. Hij liep de deur uit, ging eerst naar het kassierskantoor. Dat was al gesloten. Dan naar den deurwaarder. In een benauwd hokje wachtte hij. I oen telde hij het geld uit bij den deurwaarder met de kosten. Met beverige hand nam hij t accept aan. Loom en treurig liep hij weer naar huis... Was dat een leven ? Zwoegen en zorgen In gestadigen angst... En zonder uitzicht. . . Wat had hij er van . . . Groot moest hij betalen . . . klein, moeielijk en bij beetjes kwam het in . . . En allen loerden op zijn geld hingen op zijn zak. In de Kalverstraat zag hij naar de&pui van zijn winkel. De gouden letters van zijn naam ... de groote, glimmende spiegelruiten ... de bonte kleuren van de pui de gele glimming van de stang... klatergoud ... klatergoud alles klatergoud ... dat was zoo niet vol te houden . . . zware luur, hooge belastingen . . . een duur huishouden ... en van al die zorgen, van al die belastingen had hij zelve niets. een hap eten met onrust. . . slapelooze nachten

Het was donkerder geworden . . . Juist, toen hij voor zijn huis stond, stak Dirk de lange rij gasvlammen op in de witte balonnetjes, die opeens melkiggoud opglansden ... De winkelkast, nu in den valschen schijn van het overdadige gele licht, straalde in de vale straat opeens een broeierig, geelgoud crewasem... klatergoud, klatergoud, klatergoud... zijn heele zaak!

Sluiten