is toegevoegd aan uw favorieten.

Kalverstraat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Néén mama... ik knoei een beetje als ik mij vergelijk

met de juffrouw hier ..."

De twee jongelieden keken elkaar voor 't eerst in de oogen. En in 't zachte blauw van Everdine's oogen was een staren,, dat den jongen man verward maakte ...

Ze spraken nog wat, hoelang beiden studeerden en wie hun meesters waren. Toen David de Leeuw:

„Mevrouw ... als u en uw zoon ons de eer eens wilden aandoen van een bezoek... en wanneer mijnheer uw echtgenoot pleizier zou hebben om mede te komen ... ik zou gelukkig zijn als een man als G. Polak mijn drempel zou willen overschrijden ..."

Hij sprak zijn meest pathetisch Hollandsch, wetend daarmede indruk te maken op de rijke, domme, ön-beschaafde jodenvrouwtjes, en hij dacht al aan den goeden klant, die G. Polak, den grooten meelkoopman, zou kunnen worden.

Boven, op de zaal, kostte het hem nu luttel moeite, een duur costuum aan te praten. De jonge Polak was niet meer voor aanmerkingen te vinden, luisterde niet naar zijn moeder, die nog zwakjes beproefde af te dingen.

Toen zij den winkel verlaten hadden, kwam Gleichman naar

zijn patroon.

„Mijnheer, dat heb ik nog nooit gezien. Dat was nou het meest onwillige wijf, dat ooit in den winkel is geweest. . ."

David de Leeuw lachte even erkentelijk. Wéér begon boven de viool te spelen . . . kortzichtigen, die hem gezegd hadden, dat vioolles duur was bij een grooten meester. . . Als men maar slim was . . . 't Eén gaf 't andere de hand ... Nu had hij op één costuum twee tientjes verdiend . . . Daar kon hij weer een maand lessen van betalen . . . zónder de \iooI had hij nift verkocht... Want 't was een chicaneerend wijf op koopjes uit... Van de soort die zelve nog sjaggeraarsters in haar hart zijn, al hebben ze ook millioenen . . . En hoevéél keer had hij a verkocht door 't gesprek op de muziek te brengen ... Dat leidde af van den prijs . . . De muziek . . . dat was de echte kunst... de kunst van de toekomst... de kunst, waar goud mede te

verdienen was ...

God had hem gezegend in zijn Everdine ... die zou hem uit