Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Treesje aan .. . maar gearmd met een ander . . . gearmd met den schilder ... en flink gearmd, zooals verloofden loopen.

Hij stapte op de twee toe, rukte Mantua met kracht van Treesje weg.

„Wat is dat. Wil jij mijn dochter wel eens met rust laten..."

„Vader!" zei Treesje ontsteld. Maar dadelijk vastbesloten...

„Va... hij laat mij met rust... maar ik wil het wèl zoo...

„Maar ik niet, bliksemsche meid. Gauw naar huis . . . En met jou zal ik afrekenen, leelijke Jood. Zal jij een kind op den slechten weg brengen?"

Het luide spreken en de gesticulaties trokken spoedig de aandacht van de voorbijgangers en ze stonden al alle drie in een kringetje van menschen met opgetogen gezichten in prettige verwachting van een familie.standje.

„Maar vader, weest u toch kalm, houd uw fatsoen . . . Zijn luide, schreeuwige stem, de stem van den man die jaren lang uitschreeuwen als beroep had uitgeoefend, overweldigde haar, sloeg haar neer, maakte haar willoos. Vlissingen richtte zich tot de meê-loopende omstanders:

„Dat is mijn dochter; die heb ik naar Haarlem gestuurd om het bloemenvak te leeren . . . En nu wil die Jood 'r op 't slechte pad brengen. . ."

Mantua was al dien tijd blijven zwijgen. Hij liep alleen dicht achter Treesje, lettend op den schreeuwenden vader, vastbesloten als deze haar slaan zou, haar te beschermen.

Op den Dam was het troepje menschen achter hen tot een dichten kluit schandaal-zuchtig volk aangegroeid.

„Wat gebeurt er.. . wat is er an de hand," vroegen de achtersten, belangstellend, hopend op emotie.

En die vóór hen liepen, maar 't ware nog niet wisten, toch zichzelf voor een oogenblik belangrijk willend maken door meê te deelen, fantaiseerden:

„Een vader, die zijn dochter uit een kast heit gehaald!»

„Is die lange daar, met die grijze hoed op, de vader?

„Nee . . . dat is de pooier!"

„Zoo n smeerlap . . . lillijke Jód! Vuile pooier ..."

„Kom hier... dan zal ik je je darmen uit je lèf halen!"

„Is het die kérel met die grijze hoed?" vroeg een mager,

Sluiten