Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dokter, een advocaat en een apotheker bij mekaar; op een ministerspartij kunnen er geen fijnere menschen zijn. En straks vader, zal je eens hooren spreken. Als Doorman zijn mond opendoet, kunnen de rabbonem bij mekaar voor stommetje spelen . . . zuiver goud, 't zuiverste goud . . . En Meester Michiel Gazan, een kleinigheid Mééster Michiel Gazan aan zijn tafel te hebben aanzitten . . . Een man, die over tien jaar in den Hoogen Raad zal zetelen . . . God geve, hij zal zijn mond ook open willen doen ..."

Aan de tegenzijde van de tafel zaten de twee zusters met heur mannen, Leip Gazan en zijn zuster, Sjimme de Pieper, Mausje van Vlijmen, de oude tandarts Marcus Lehman, de slager Isidor Goudsmit allen met hunne vrouwen. Dat was de éére-tafel voor de intieme bekenden en de naaste familieleden. De overige gasten zaten aan de dwarstafel, met het gelaat naar het bruidspaar, zoodat ze alles goed zouden kunnen zien.

Het had moeite gekost om Ricardi binnen te loodsen: David had hem graag van het feest verwijderd gehouden, omdat Chirurgijn Halma er ook was. Maar anderzijds voelde hij toch verplichting jegens Rieardi, door wiens goeden raad eigenlijk het feest kon bekostigd worden. Doch Ricardi, die iets van die moeielijkheden scheen te vermoeden, had een mooi kamgaren gekleed costuum besteld, was met een bundeltje bruiloftsliedjes komen aanzetten en had zichzelf tot ceremoniemeester aangesteld. Maar nog peinsde David erover hem te zeggen, dat het toch niet ging, een bruiloft bij te wonen terwijl zijn vrouw doodziek was, toen de slimmerik opnieuw naar de twee oudjes was gegaan, die beiden niets wisten van de geruchten omtrent Ricardi in omloop.

,,'k Heb weer ruzie met David gehad!" had hij gezegd. „Hij is een goeie, brave man je zoon, juffrouw De Leeuw en toch heeft-ie óók hinderlijke dingen over zich."

Saartje had haar rimpelig hoofdje van oud mummel-vrouwtje in groote muts van witte kant met feestelijke paars-satijnen linten, die ze „als de bruid", nu eiken dag droeg, vooruitgestoken, speurend naar twist.

„Allemaal gekheid . . . wij hebben goed-en-wel afgesproken, dat er met groentesoep zal worden begonnen en nu wil hij

Sluiten