Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eten en drinken en mooi wonen en rijen en rossen . . . en wij fatsoenlijke meisjes zitten thuis in armoe en op een droogie . . . Wat heb je an je fatsoen ... je kent met je fatsoen verdrogen ... 'k Wou dat 'k maar vrij was . . . dan wist 'k ook wat 'k deed ... 'k nam zoo'n echte rijke ouwe notekraker om zijn centen en 'k nam er een paar leuke jonge jongens bij .. . wel ja . . . je leeft maar éénmaal ... als je oud bent is 't uit. . . Denk je, dat ik zoo'n zelfde leven als moeder zou willen hebben ... in de kraam en uit de kraam en dan levenslang tobben voor zes opvreters en een man. die je s nachts uit je slaap houdt door zijn kreunen, dat-ie zijn wissels niet kan betalen . . . Wat heeft ze van 'r leven gehad . . • Als jonge vrouw altijd zoo'n paar ouwe pottekijkers, die niks deden als slapen en je man arm eten. Nou nog zoo n ouwe tang in huis, die als ze 't lappen kon, je zou vergiftigen ...»

«Hoe is 't met grootmoe?» vroeg Everdine plotseling, ontwaakt uit een gepeins, waardoor ze wel den klank maar niet den zin van 't al gewone gelamenteer van Molly gehoord had.

«Grootmoe ! Noem 'r grootmoe! Die ouwe tang. Zij heelt van morgen de heele boel weer in rep en roer gebracht. Ze heeft aan vader verteld, dat moeder de meid had gezegd, 'r havermout opzettelijk te zout te maken. Dat loog ze, dat ouwe krèngetuig . . . Maar vader, natuurlijk, weer aan 't opspelen. Je moet moeder bewonderen, dat zij er al lang niet is uitgeloopen . . . Waarom stopt vader dat wijf niet in een gesticht ? . . . Daar hoort ze . . . Hij heeft nou toch waarachtig lang genoeg voor zijn ouders gezorgd . . . Wéét je hoeveel hun bruiloft gekost heeft. . . Zeshonderd gulden . . . Moeder heeft het eergister nog nagerekend . . . Had hij 't liever op de spaarbank gezet als Mitgift voor zijn oudste dochter . . . Dan had ik ten minste een uitzet gehad ... Als ik 'r uit ben, moet ik niks méér van mijn ouders" hebben, hoor ... Ik zal voor mijn kinderen zorgen . . .

die gaan voor ...

Het rijpe, vol-bloedige lichaam van de jonge vrouw, smachtend naar voldoening, verhit door het luie, bewegelooze leven, overprikkeld door de terging van 't schitterende mondaine, dat zich daar beneden voor haar, dag aan dag zichtbaar, opdrong

Sluiten