Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden goedkoop gaan wonen op een bovenhuisje ergens aan den rand van de stad . . . Aan den Buiten-Amstel bouwden zij heele lieve, nieuwe woningen had hij gezien. Molly verdiende de huur. . . Hij had óók jaren voor zijn ouders gezorgd. Eén van zijn kinderen kon dan ook wel eens wat doen voor haar ouders. . . Eduard zou hij bij Hirschfeld in den winkel zien te krijgen, of anders bij Vlissingen, of hij moest maar een betrekking op een kantoor zoeken ... En dan zou hij met Everdine naar Berlijn gaan en daar zou zij haar eerste concert geven... Wat dan volgde wist hij niet... Ze hadden hem altijd gezegd, dat hij er duizenden mee zou verdienen . . . Maar hij was niet meer zoo optimistisch als vroeger. . . Hij had genoeg ontgoochelingen gehad in zijn leven . . . Het was verstandiger zich de dingen zoo slecht mogelijk voor te stellen . . . Als hij hónderden met haar zou verdienen, zou hij al héél erg dankbaar zijn ...

Toen hij thuis kwam, liep Stijntje hem doodsbleek en met behuilde oogen in den winkel te gemoet.

«Ben je daar! . .. ben je daar! . . . God, God, wij hebben den heelen morgen naar je gezocht. . . waar bèn je geweest. . . nérgens was je te vinden! . . .»

«Wat is er?» Wat is er gebeurd?...»

«Ach God... God in den hemel...! Everdine... mijn Everdine! —»

«Wat is er. . . ik besterf het van schrik. . . Wat is er gebeurd . . . Een ongeluk ? Heelt ze zich bezeerd ? . . .»

«Nee... nee... ik overkom het niet... ik gooi mij in 't Rokin ... ik ga mij verdrinken ...»

«Vertel dan toch op . . . Waar is Eduard ...»

«Die loopt je te zoeken . . . die smerige, lange bleeke muzikant is weer hier geweest, zonder dat ik 't wist...»

«Waar is — ie ... 'k Sla hem z'n beenen kapot...»

«Hij is boven bij 'r geweest. . . En zij heeft zich aangekleed en heeft 'r viooltje genomen en is weggegaan met 'm...»

«Nou . . . dan zal ze wel weer terugkomen ... Is het dit maar...»

«Nee... ze komt niet meer terug... ze hét een brieffie achter gelaten ... o God . . . voed kinderen op . . . Dat heb

Sluiten