is toegevoegd aan uw favorieten.

Kalverstraat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet gelukkig was geweest dien avond, was Nathan ook ongelukkig.

,,'k Heb 't an zijn gezicht gezien. Al bij de opkomst dadelijk heit-ie te hoog ingezet

Op den eere-avond hadden zij met elkaar een krans gegeven aan Orelio, waren na afloop hem gaan féliciteeren en Nathan Souget was ook voorgesteld. Orelio had hem de hand gedrukt, bedankt voor zijn hulde. Twee dagen later was hij Orelio op straat tegen gekomen, die hem had gegroet en herkend. Nathan ■was er een week gelukkig door. ,,Ast-ie me op straat tegenkomt houdt-ie me an en vraagt mij of ik tevreën met 'm geweest ben," fantazeerde hij bij zijn kennissen. En hij liep uren op straat, in de buurt van het huis van den zanger, hopend hem te zullen ontmoeten en door hem begroet te worden.

Doch de ware gelukkige tijd brak voor hem eerst aan, zoodra Molly met Bertels officieus verloofd was en Bertels zich met Hirschfeld geassocieerd had. Nathan Souget had het Mr. Michiel Gazan nooit vergeven, dat deze zich op de bruiloft over zijn opdringerigheid beklaagd had. „Wat verbeeldt die man zich. Omdat hij een adverkaatje is, denkt-ie Gösje, dat-ie burgemeester van Tienhoven zelf is . . . Wat-is ie heelemaal ? Meester Michiel Gazan. . • Maak er jontöf van... Er zijn tienduizend adverkaten in Amsterdam. . . Zal zich te hoog achten om met mij een verstandig woord op een bruiloft te spreken! . . ."

Sedert was hij Mr. Gazan niet meer welwillend gezind geweest. Wraakzuchtig en brutaal tot op het insolente, had hij Mr. Gazan herhaaldelijk beleedigd, was er, èn door De Leeuw èn door Molly, vaak voor onderhouden. Maar hij bleef mokken, noemde hem achter zijn rug „den bommengooier," „den Volksparg" en vond hem „waarachtig zoo n pracht van een vrö als Molly was niet waard."

Toen nu van de gehoopte verloving niets kwam, werd in 't huisgezin van De Leeuw erkend, dat Nathan Souget altijd wat op Michiel Gazan tegen had gehad.

„Tegen?" zeide hij. „Die man is mij 't ankijke nooit waard geweest: Kijk me 'r is an, een sociaal zal op een bruiloft zijn en zich te hoog achten om met een anderen Jid te spreken! Je wordt altijd door de vuilniswagen overreden. Ik heb er niets