Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb-ie wat anders, een mooie gouwen ring. Die doet-ie van z'n vinger en ik wrijf er nog an en ruik er an om te zien of 't koper is, maar 't rook niet naar koper. Nou, we hielden 'm en hij paste Janssie net en we dachten, dat is altijd een uitkomst as je niks te bikken hèt om naar Oome Jan te brengen. En wat gebeurt. . . toen mosse we 'm een paar weken later naar Oome Jan brengen en de man keurt 'm en geeft 'r tien guldens op. Nou, toen zijne we 'r niet meer toe gekomme om 'm te losse en de ring is verstaan en ze wouen 'm verkoopen en toen kwam uit dat 't koper was. Nou, toen zullie van de lommerd an 't onderzoeken, wie de ring er in had gebracht en Janssie had maar een naam opgegeven, ze zee de Schele, omdat die vent, die vent, die 'm gegeven had, een schele was geweest. Maar toen komt op een morgen een rechercheur bij ons in huis vallen en vraagt zoo pardoes aan Janssie: „Ken je die ring ook meissie?" Toen zeit ze, omdat ze niet wil weten, dat ze in de lommerd is geweest uit schaamte „nee." Daar wist ik niks van. Toen komt die gluipert bij mij met een foeffie en zeit: Hoe vind je die ring. Ik zeg, o, die ken ik wel, want die heit me kameraad al is naar de lommerd gebracht. Nou, toen was ze er in en toen is ze nog 's middags opgehaald en met een heele bende menschen achter 'r naar de Pieterspoort gebracht. Ik kon mijzelf wel voor me hoofd slaan om de stommigheid en ik heb me oogen uit me hoofd gehuild, maar wat zu-je er an doen. Ik kon het niet weten dat ze nee gezegd had. Nou, toen heit ze twee maanden op voorarrest gezeten en toen kwam de zaak voor en toen is ze vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, maar die twee maanden had ze toch gezeten en dan de angst en ik most alléén voor 'r jongen zorgen en alléén opbrengen. Ja, je kent er mee sukkelen . .

«Ze liepen het gangetje door, stonden op straat. Janssie sloot de deur op slot.

»'k Ben toch angstig,» zei Janssie. cZie je, as er niemand in huis is en die schooiers op straat krijgen het in de gaten, dan komen ze en slaan je ruiten in. Wat zal je er an doen? Bij de politie lachen ze je uit en waar je komt hebben ze 'r lol in. 'k Zal de schoenmaker an de overkant een kwartje geven om een oogje er op te houden.»

Sluiten