Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snel ■en zenuwachtig en zijn moeder nog altijd bleek ziende, zeide hij, om haar te troosten:

«Goed benne ze. Buitengewoon goed gelukt. Niet te hard en niet te week. 'k Zal anders toch niet an de vroege morden erwten gaan eten op een nuchtere maag. Ja, erwten efen.

k bterl as ik weet of ik steenen of erwten eet.

'k Heb den heelen nacht geen oog toe gehad, 't Heeft zoo of zoo gestaan of ik was uit mijn bed gesprongen en was nakend over de straat geloopen om me in de wal te gooien. God zal elke Jehoede bewaren voor zoo'n nacht as ik doorgemaakt heb. En waar ben ik nog an toe. Nou kan ik met recht zeggen, ik ben een overbodig mensch op de wereld geworden. Je zal zien, ik ga daar é-weg en ik kom daar weer thuis met mijn rooie paspoort. Zoek al maar vast iemand, die je boeltje voor een appel en een ei wegdraagt. Daarvoor is men goed voor mijn moeder. Daarvoor loopt men zich de tonguit de keel om de weezen en weduwen een stuk fatsoenlijke kleeding te bezorgen. Maar weet je, wat 't me gelapt heit memmele.. zal zeggen nee en toch zeg ik ja. . . mijn

liefde voor de koenscht. Ik ben in dezelfde fout vervallen als waarin mijnheer de Leeuw, God zal-m-gezond laten, vervallen as. Die heit te veel op gehad met de viool van zijn dochter en ik heb te veel op gehad met de zang vau Orelio. Die man is mijn ongeluk geweest. Die man zijn schuld is het. Die man mot zich niet afgeven met een Nathan Souget. Wat is Nathan Souget. Nathan Souget is niks. Een mischt, dat is Nathan Souget. Dat brieffie stel ik mezelf uit. Als zoo'n groot man zich parteklier inlaat met iemand zooals ik, dan stijgt toch een elkeen de weelde naar de kop ...

Allemaal gekheid ... dat most zoo'n man niet doen. Ik herinner me, dat hier Moossie Pardo op de mart op een daome gezegd het, mijn handen staan me vandaag verkeerd en mijn tong is me vast in me keel. Over wat? heb ik gevraagd. D r is me een eer overkommen, zooas mij heele familie in tien geslachten niet aangedaan is. Mijnheer Eitje is op straat met me meegeloopen, hèt me de hand gegeven, waar een ieder bijstond <sn me gezegd, dat-ie me kent as een braaf huisvader, die tot een voorbeeld mag gesteld worden. Van de

Sluiten