Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fijne man . . . Dat is een fijne man . . . Die wéét niet eens wat „riesjes" is . .

Zij liepen langzaam naast elkaar voort in de nauwe straat vroolijk, in 't voorjaarslicht.

Vellekooper voelde zich rustiger, veiliger hier in deze straat, waar hij altijd verkocht had, waar hij brood had verdiend, waar hij goede klanten had gehad.

„Er is toch veel veranderd . . . Als men een paar jaren niet in zoo'n straat komt, ziet men dat men ouder wordt."

«Er komen er en er gaan-er. Het rad van fortuin. De een er op en de ander er onder. De grooten vreten de kleinen en de grooten worden weer opgevreten door die weer grooter zijn. Er te zitten is de kunst niet, maar het er uit te houden ... De huren stijgen, de belasting wordt al maar hooger en de rijkdom gaat buiten wonen . . . Als men niet rijk begint, gaat men de straat uit en de laatste stoel wordt onder je uit verkocht . . . Kijk toe . . . Zie je ze binnen gaan bij Ricardi . . . Dat is Stroetje en zijn gevolg . . . Vandaag de deurwaarder en morgen de deurwaarder en overmorgen de luiken voor de ramen . . . Die man heelt zijn eigen geluk vergooid . . . Die heeft niet gewild ... Hij heeft altijd grof geld verdiend, maar 't zoo weer weggesmeten, 't Had zóó of zóó gescheeld, of hij was in de gevangenis gekomen. Hij heeft geknoeid met wissels. Maar hij is door de mazen van de wet geglipt. Hij heeft Haas als advocaat gehad! Haal de kelders van de Nederlandsche Bank leeg en heb Haas als advocaat, dan kom je vrij. Ik geef Ricardi nog een maand levens, 't Is een Gods-wonder, dat-ie al niet dood is. Ik hou mij niet meer met 'm op. Mijn dochter Molly wil 't niet. . . Wat zal men doen! Gelijk heeft ze. Een speler, een zwendelaar, een man die twee vrouwen in 't graf heeft gebracht... En toch, hij had óók zijn goeie zijden . . . Hij vloog door 't vuur om iemand te helpen ...»

«'t Doet me goed dat u 't zegt. Toen ik daar ginds tusschen de muren zat, heeft-ie mijn vrouw eiken Zaterdag een paar visschen naar huis gestuurd.»

«Zoo is-t-ie. Een goed hart maar wat wil je . .. een Portugies . . . daarméé is alles gezegd . . . verarmd bloed ... die zijn geen van allen hier héél helder.»

Kalverstraat. L)l. II.

I 2

Sluiten