Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgd had, zou ik al wel twintig van die «Nichtsnütze > in mijn winkel hebben staan. Ik heb het land aan al die knoeiers. Dat hangt op elkaar als klitten en komt nooit vooruit en als je ze hoort, zijn ze het nooit zelf maar is alles aan omstandigheden te wijten. Als ze zoo een beetje sjacheren of agentje spelen denken zij, dat ze den hemel verdienen. Laat ze een vak leeren. hen goeie coupeur of een goeie kleermaker is mij meer waard dan dat soort halve heeren, die je komen bebedelen, met staaltjes, die een ander gefabriceerd heeft.»

Maar toen De Leeuw met Vellekooper boven kwam en zij zag zijn grijs haar en zijn gebogen gang, werd zij wat milder gestemd. «Een betrekking?» zei ze peinzend. ,,Hier in de zaak is alles bezet. Ik kan hier dubbele krachten maar geen halve krachten gebruiken. Maar gaat u eens met m naar Souget. Ik zal 'm onderwijl telefoneeren. Daar kunt u als bediende en boekhouder komen. Souget heeft het al lang te druk."

„Dankbaar gingen de twee weg."

„Wat zeg je ervan?" vroeg De Leeuw buiten.

„Ongeloofelijk . . . zoo mooi. Ik heb vroeger wel eens gezegd, een ouder is een ongelukkig dier. Maar als je dat dan weer ziet... U bent een gelukkig man, De Leeuw, u bent in die dochter gezegend. Braaf, mooi en knap . . . dat is één uit de honderdduizend.''

„Ja!" zeide De Leeuw, nogmaals opkijkende naar de groote zaak in zijn oude huis, „het leven is moeilijk, het leven is een strijd. Niemand is zeker van zijn lot van den volgenden dag. Ik heb hier dikwijls door de straat geloopen, dat ik gewanhoopt heb. Maar men moet den moed niet verliezen, men moet volhouden . . , Die straat, zooals je haar ziet is een oorlogsveld Wie de kogel treft, treft-ie. De sterken dringen de zwakken er uit en dan komen er weer sterkeren, die de sterken wegdringen. En dat gaat zoo door, altoos door . . . Dat is het leven

Wat zal men er aan doen? Men wordt er in gezet zonder dat men het vraagt en men moet mee. En men gaat weer weg, ook zonder dat men het vraagt en men moet óók weer mee ... De een is wat gelukkiger dan de ander. Maurits ik heb veel zorgen gehad en jij hebt nog méér zorgen in je leven gehad . . . maar arm of rijk, gelukkig of ongelukkig, mijn denk-

Sluiten