is toegevoegd aan uw favorieten.

De geestelijke en kerkelijke goederen onder het canonieke, het gereformeerde en het neutrale recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEESTELIJKE EN KERKELIJKE GOEDEREN

OUDER

HET CANONIEKE, HET GEREFORMEERDE EN HET NEUTRALE RECHT.

HISTORISCH-JURIDISCHE VERHANDELING, VOORNAMELIJK UIT UTRECHTSCHE GEGEVENS SAMENGESTELD.

We are but too apt to consider things in the state in which we find them, without sufficiently adverting to the causes by which they have been produced, and possibly may be upheld.

Edmund Burke.

EERSTE DEEL.

DE CANONIEKE EN DE GEREFORMEERDE BEDEELING.

PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE RECHTSWETENSCHAP AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT TE UTRECHT, NA MACHTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS Dr. J. M. S. BALJON, HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GODGELEERDHEID, VOLGENS BESLUIT VAN DEN SENAAT DER UNIVERSITEIT TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 17 FEBRUARI 1905 DES NAMIDDAGS OM 4 UUR DOOR

1)UC0 GEKKOLD RENGERS HORA SICCAMA

GEBOREN TE 'S GRAVENHAGE.

UTRECHT. — KÈMINK & ZOON. — (Over den Dom). — 190$.