Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet slechts zeer verschillend resultaat deed verkrijgen maar ook het verkregene hoogstens voor wie dezelfde dogmatiek aanhingen als de onderzoekers waarde deed hebben.

Voor betwisting is het intusschen niet vatbaar, dat de gemelde vragen van positief juridischen aard zijn; het eigendomsrecht is een „recht", een door het recht gewaarborgde en geregelde mogelijkheid van machtsuitoefening, en de vraag, op welke gronden en in welke gevallen en in welke mate deze uitoefening van macht plaats mag hebben, kan derhalve slechts in het objectieve recht haar oplossing vinden, zoodat ik meen mij te moeten beperken tot het onderzoek van rechtsregelen en rechtsfeiten, als zijnde de sedes materiae, en alle bespiegeling, ze moge nog zoo geleerd zijn of schijnen, over Kerk en Staat als niet ter zake doende links te moeten laten liggen.

„II [sc. Ie jurisconsulte] n'est pas dans le vague de la reverie ou de la spéculation, il est plongé dans le monde des faits .

Aan deze bepaling door Ortolan van de taak van den jurist gegeven, hoop ik mij te houden.

Sluiten