Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, het zoodoeade besnoeide recht; de Kerk werd n. 1. met ook het zooaoenu , voor te houden het

Wken die kerken bezaten, vum

r«htvt Jgc van hun recht, waardoor zij immers de goederen 1 Kerk bestemd, aan hun bestemming onttrokken hielZ.) en "oo kwam het, da, de een v6ór de ander na z„n h. 'Ja eaf doch, en dit is eigenaardig, niet ten behoeve van de lichamen, wier goederen zij onder zich hadden^ m- gonst, van kapitt.cn ;n ^ L ^ do

hadden .0 ^ Jwhoudtas„ geëlimineerd,

let;^:r e ke,k bt,eJ„ werd door een geestelijk M.aa.n,

-r-r zsrj'ïssrxïï

proost van een kapitte , kloosterlingen of kanunniken

rit;:" s " ^«*-■ -?

' die ö J, PfM1 onderen priester liet waarnemen 3); dii eÏste^ag in Ten beginne zijn voorgekomen doch de Kerk

h d hier eeen vrede mee, zij eischte, opdat de zielzorg met had hier goe ^ ^ afzooderlijke geestelijke er toe

verwaarloosd , a,thans veelal, niet een, wien dit

aangesteld werf, ™ ■ lasthebbcr, die op zijn diens,

eenvoudig werd op B ^ ^ ^ v„.

rrcen recht kreeg maai a\^ levenslang"

wachten kon, doch een voor vast benoemde die levenslang

recht had op het door ^"^eWke to .t 'rs van kerken ' In zooverre stonden dus deze geestelijke bezitter ^

op één lijn met de ^ ^chte„ opdien

"af'ZZÏTJZ« - ad nu,urn amovibiles» ; doch in ::: ~ - »L?

EJ rk,Teh„;,me': £ de goederen *e kerk beherende

. ttt 5, r Ilinschius 1. c. II. p» 437* I) V. E., II. IV. III- I- * 4- Disserta 10 e^' de Kerk eischte voor deie overdracht

j :rrrr n «—- -—

3) v. E., II. IV. III. '• H 4, Ii5- dit verbod niet het ge-

4) v. E., II. IV. III- I. H '3 sc11- Ult S 19 3

wenschte succes had. 5

Sluiten