Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven woorden, «1 ie in den zin slechts zwak of in liet geheel niet geaccentueerd worden:

el, de.

mi, mijn.

tu, uw.

mas, maar.

si, als, indien.

de, van.

se, zich.

te, u.

que, die, betr. vnw.

dat, voegw. quien, die, botr. vnw. eomu, als.

él, hij.

mi, mij.

tü, gij, je.

mas, meer.

sf, ja.

dé, (hij) i/eve.

sé, (ik) weet.

sé, wees (Imp. van zijn).

té, thee.

qué, wat, vrag. vnw.

quién, wie?

cómo, hoe?

b. Het Alphabet.

4. Het Spaansclie alphabet telt 28 letterteekens, waarvan 5 klinkers en 23 medeklinkers.

De klinkers zijn a, e, i, o, u (spr. oe), verdeeld in sterke (fuertes): a, e, o, en zwakke (débiles): i en u.

De medeklinkers zijn: b, c, ch, d, f, g, h, j. k, 1, 11, m, n, n, p, q, r, s, t, v, x, y, z.

Uitspraak der klinkers.

5. A klinkt als onze volkomen a, maar korter, als de a in het Fransche woord madame:

alma, ziel; arma, wapen; blanco, wit; amar, beminnen.

6. E klinkt op het eind van onbetoonde lettergrepen als onze volkomen e, maar korter:

padre, vader (vooral niet padreej, evenmin padre met onze toonlooze el, madre, moeder.

Sluiten