Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 S altijd scherp als onze s:

la rosa, de roos; la eosa, de zaak.

29. T als onze t.

30. V (zie 10).

31. X als ks :

el examen, het examen-, el axioma, het axioma.

Opmerking. Sommigen spreken en schrijven s in plaats van x vóór een medeklinker: esplicar, estrario, in plaats van explicar, verklaren, estrafio, vreemd. De Academia veroordeelt dit. De schrijfwijze cs (bijv. ecsamm, acsioma) in plaats van x wordt eveneens door haar afgekeurd.

32. Y (i griega of ye) wordt in hetSpaansch beschouwd aL een medeklinker (onze j). Toch doet zij den dienst van den klinker i:

1«. Als voegwoord:

Juan y Pedro, Jan en Pieter;

2o. Als zij staat op het eind van een woord, voorafgegaan door een klinker (voor de regels der accentuatie geldt zij echter steeds als medeklinker):

el rey (spr. rrêï), de koning; la ley (lêï), de wet.

33. Z (zeda of zeta) heeft steeds den klank van de scherpe Engelsclie TH (zie C, § 11, Opmerking a), bijv. la plaza, liet plein.

Om den TH-klank voor te stellen heeft het Spaansch dus 2 letterteekens: c en z. Vóór e en i gebruikt men c, in alle andere gevallen z *).

♦) Op dezen regel zijn sleohts zeer enkele uitzonderingen, o. a. zigzag, zigzag, zinc of oinc, zink, zeda (zeta of ceda, eeta), de letter z.

Sluiten