Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweeklank vormen en men dus niet moet uitspreken païs, enz. maar puts, etc.

Drieklanken.

Een drieklank bestaat uit de verbinding van twee onbetoonde zwakke klinkers met een sterke. Ieder der drie klinkers wordt weder afzonderlijk gehoord , het eenige wat de klinkerverbinding tot een drieklank maakt is weer de grootere snelheid, waarmede i (y) en u worden uitgesproken :

el buey (spr. bwêï), de os.

Slotopmerkingen.

lo. De namen der 28 letterteekens van het Spaansche alphabet zijn als volgt (op Spaansche wijze uit te spreken): A a G ge M eme S ese

B be H ache N ene T te

C ce li N ene U u

Ch che J jota O o V ve D de K ka P pe X equis

E e L ele Q cu Y i griega (ye)

F efe LI elle R ere Z zeta ó zeda.

2«. De klanken : a (als in palm), toonl. e (als in de), 1 (als in kip), u (als in dun en in muur), on (als in vrouw), ni (als in huis) bestaan in het Spaansch niet, evenmin als onze keel-r en de klank van onze z. *

3". Daarentegen kent onze taal niet de volgende Spaansche klanken :

de TH-klank (c voor e en i; en z);

„ zachte-k-klank (g niet staande voor e of i, gu zonder trema voor

e of i);

„ klank van 11 (zie $ 20).

Sluiten