Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regel III. De zelfst. nw. eindigend op een medeklinker en die op ey, nemen in het mrv. es aan. *)

3. El lapiz, het potlood; pl. los lapices.

la voz, de stem; pl. las voces.

la nariz, de neus; pl. las narices.

el pez, de visch; pl. los peces.

la paz, de vrede; pl. las paces.

Regel IV. De zelfst. nw. (los sustantivos) op z veranderen in het mrv. deze letter in ces (Zie de Inleiding §§ 11 en 33).

I^jercicio 8.

El rey, de koning ; los reyes, de koningen.

Zelfde oefening met de volgende woorden: lapiz, voz, buey, ley, pez, mes, mujer, flor, paz, papa, mama, yerno, nuera, suegra.

4. El lunes, de Maandag; pl. los lunes.

el martes, de Dinsdag; pl. los martes.

el miércoles, de Woensdag; pl. los miércoles.

el jueves, de Donderdag; pl. los jueves.

el viernes, de Vrijdag; pl. los viernes.

Daarentegen:

el sabado, de Zaterdag; pl. los sabados.

el domingo, de Zondag ; pl. los domingos.

Regel V. De zelfstandige nw. op s, waarvan de laatste lettergreep niet betoond is, blijven in het mrv. onveranderd.

*) In het vervolg komen wij meer in bijzonderheden terug op de meervoudsvorming der zelfst. nw.

Sluiten