Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogen, twee ooren, twee wangen, twee lippen, twee armen en twee beenen. De hand heeft vijf vingers. De haren van mijne ouders zijn wit, mijne haren zijn bruin. Zijn de wetten rechtvaardig? (Ve.rt. Zijn rechtvaardig de wetten?) Ja, mijnheer, zij *) zijn rechtvaardig. Wij zijn arm en gij (mrv. 2e p.) zijt rijk. Mijn oom is een Duitscher en mijn tante is een Spaansche. Zijn vader heeft vier zonen en een dochter.

Hoeveel kinderen heeft hij ? Hij heeft er vijf. Hoeveel dagen heeft een week? Een week heeft zeven dagen. De dagen der week zijn: Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdagen Zondag. De oogen van den Duitscher zijn blauw en zijn haren zijn blond (rubio). Haar mond is klein en hare lippen zijn rood. (' Is (s de Spaansche taal (s schoon . ) Mijn schoonvader is klein en mijn schoonmoeder is groot. (' Is (' de koning (2 rechtvaardig? De ouders van mijn vriend zijn rijk en zijn grootouders zijn arm. De baard van den Duitscher is blond en de baard van den Spanjaard is zwart of bruin. Zijn neus is klein en zijn ooren zijn groot. Wij hebben honger en dorst. Zijn vader is kleermaker en zijn oom is metselaar. Is je oom vleeschhouwer of spek-( slager? Hij is noch vleeschhouwer, noch (no es ni....m) spekslager, hij is timmerman. De koopman heeft rijke vrienden. De rijken zijn niet altijd gelukkig. De gebroeders

N. zijn rijk en gelukkig. Zijne grootouders zijn Spanjaarden

en zijn moeder is eene Fransche. De handen van het kind zijn klein. De («zwarte f1 haren van de jonge dame (la geriorita) zijn schoon. Wij zijn timmerlieden en gijlieden zijt metselaars.

*) De cursief gedrukte woorden niet te vertalen.

**) De in de zinnen geplaatste cijfers duiden de volgorde der woorden bij de vertaling aan, dus : „(' Is (' de Spaansche taal schoon ? moet vertaald worden alsof er stond: Is schoon de Spaansche taal!'

Sluiten