Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Regel IV. Bueno, malo en santo worden vóór een. mann. enk. zelfst. nw. luien, mal en san.

Grande vóór een enkelvoudig zelfst. nw. luidt in tiguurlijken zin gran, in letterlijken zin onverschillig «ran of grande.

Opmerking, a. N oor de volgende Heiligennamen gebruikt men steeds' santo: Santo Domingo (1°. de H. Dominieus, 2o. Santo Domingo, eiland), Santo Toribio (<k H. Torihim) en Santo Tomas of Santo Tomé (de H. Tlmms).

Het eiland St. Thomas heet in het Spaansch San Tornas.

b. \'oor een gem. zelfst. nw. verandert santo niet in san, bijv. un santo anacoreta (kluizenaar), el santo 1'atrón de las Espanas (Santiago).

Ejercicio 32. Vertaal:

Mijn goede boek. Uw goede boeken. Dat groote huis. Uwe goede tante. Zijn goede ouders. Dat, slechte paard. Die slechte paarden. Deze paarden zijn slecht en die zijn goed. De Ht-ilige Paulus. De Heilige Dominicus. Nooit (nunca) was de Heilige Thomas in Sint Thomas. De oorlog (la gwerra) van St. Domingo. Goede boeken zijn zeldzaam (raro). Een goed vriend is een groote schat. Een slecht boek is onze vijand (eneniigo). Een goei boek is een goed vriend. Goede boeken zijn goede vrienden. Hij kocht een grootcn hond. In dien tijd (tiempo) leefde de Heilige 1 aulus.

3. a. La nación espanola.

La müsica italiana.

b. Una hija amada.

Una casa vendida (verkocht).

c. Las cortinas blancas.

Una mesa cuadrada.

Sluiten