Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pretérito Perfecto (1. forma) de los verbos irregulares

Tener Estar' ^

Tüve, ik luid, enz. Estüve, ik was, enz. Fm, ik was, enz.

tuvïste. estuvïste. f^te-

tuvo. estüvo- nQ

tuvimos. estuvïmos. uunos.

tuvisteis. estuvïsteis. taste».

tuviëron. estuviëron. tairon.

Naar aanleiding van het Pretérito (la forma) de volgende

01''l''^rkXnals het Fransch heeft het Spaansch twee tijden, die WtwLaen aan o„*en onvo.rn.verl. t. tlmp.rfec.0en

pr:ter- k»mt'»je n,eeste "i"",hie|,"''etce"

met den Franseben Imparfait en het Pretérito ferjecto met

den Fransch en defi'u- ., .

Men gebruikt dus het Imperfecta om aan te duiden, een

verleden handeling, die reeds aan den gang was op he „ogenblik, waarvan men spreekt; dus ook:

van Wee gelijktijdige handelingen; van een handeling

van hmgen dunr. -aarvan het begin niet ,s aangegeven. Z ookm een gewoonte en ook van een handeling, die reeds t den gTn, « op het oogenblik, da, een andere begon hv, Y„ tóa mi hermana estu- ft * »>•/» «^r ^ürrdc diaba v mi hennauo tocaba en mijn broeder speelde ap de „ ' fluit.

Cuando «sta sefiom era jove», ' Toen d«c ^ jong ««,

era mny berm»», "SjZZZL ,lett. was

Yo estabaescribiendo, cuan- U zat U scm ijven <

• 1 pntró schrijvende), toen mijn vader

do mi padre entro. j

binnenkwam.

Sluiten