Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eiercicio 47. Vertaal:

Hoe laat is het? Het is éen uur. Het is vijf uur. Het is kwart over vijven, half zes, kwart voor zessen. Het .. vijf minuten vóór aehten. Het is tien minoten over achten. Het is viif uur. Het slaat éen uur. Het is twaalf uur g slagen. Het is op slag van tienen. Het is op slag van eenen. Het is twaalf uur precies. Het heeft juist acht uur geslagen. Wij zijn aangekomen van avond om acht uur;xan mid e om 3 uur. Het was kwart over achten. Het speelt kwa voor negenen. Het is vijf minuten over zessen. De tren (ei tren) komt aan om twaalf uur. Het is vi^mmuten voor twaalven, kwart over twaalven, half een. He i j éen uur geslagen. Het is precies een uur. Het heeft j kwart over achten gespeeld. Het heeft juist kwartier gespeeld. Het is op slag van twaalven. Het is twaalf u precies. Het is twintig minuten voor elven.

3. £ Qué edad (leeftijd)

tiene V* ? /

, Cuül es su edad de V.? Hoe oud is ut

^ Qué edad es la de V. ? \

; Cuantos anos tiene V. ( ) ... / i uv

Tengo veinte anos. Ik ben tmnUgjaar (vgl. Ir.

j'ai vingt ans).

A los veinte anos de l Op zijn twintigste jaar-- op

edad. twintigjarig en leeftijd, op < en

Ala edad de veinte anos. (leeftijd van twintig jaar.

Eiercicio 48. Vertaal (op zooveel mogelijk manieren): Hoe oud is u? En hoe oud is uw zuster? Ik ben ac tiën iaar en mijn zuster is zestien. Op zijn veertigste J verliet hij (dejar) zijn vaderland. Zijn vader süerjmu^) op zijn tachtigste jaar en zijn moeder stierf op

Sluiten