Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijn broeder binnenkwam. Wij hebben van daag den 15den Mei 1904 (met trner en met estar) en morgen zullen wij den löden hebben. De maanden van het jaar zijn twaalf in getal. Zij zijn: Januari, Februari, Maart, April, Mei, etc. Zonder de tusschenkomst der politie zouden de dieven de brandkast opengebroken hebben. Zij zouden alles meegenomen hebben. Wij hebben uw geëerde van den lBden dezer ontvangen. Om (&) hoe laat zult gij vertrekken? Wij zullen vertrekken om 8 uur precies en wij zullen aankomen tegen 12 uur. Welke (cudles) zijn de hoofdbewerkingen der reken, kunde? Zij zijn vier in getal: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en deelen. Deze hoofdstad heeft meer dan een millioen inwoners, 1 ->00 straten, 60001) huizen, 45 pleinen, 12 ziekenhuizen en 24 bruggen. De groote man werd geboren den 26sten Augustus 1735. Dat werk werd gedrukt in 1825. Ik heb uw salaris vastgesteld op 2500 pesetas per jaar. De Spaansche mijl (legua) van twintig op éen graad (al grado) heeft twintig duizend voet. Cervantes stierf op drie en zeventigjarigen leeftijd in 1616. De voornaamste steden van België zijn: Brussel met 500000 inwoners, Antwerpen met 260000, Luik met meer dan 150000 en Gent met ongeveer 150000 inwoners. Die stad had 15 mijlen omtrek, 12 voorsteden, 2750000 inwoners, meer dan 15000 straten, 150 duizend huizen, en 100 pleinen. Dit handelshuis is gevestigd (geworden) in 1850. Wij hebben het genoegen ontvangst te berichten van Uw geëerde van den 3den dezer. Wij zullen den löden dezer naar Londen vertrekken. Zij zijn den 26sten Maart 1.1. aangekomen en zullen den 28sten Mei a.s. vertrekken.

Sluiten