Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. Primero verliest vóór een mnl. zelfst. nw. de o; tercero en postrero (laatste) kunnen in dat geval de o behouden of afwerpen: el primer dia (daarentegen: el primero de mayo, etc.), el tercer(o) hijo,

el postrer(o) mes.

De weglating der a is minder gebruikelijk, dus: la primera vez, de eerste maal;

la postrera voluntad, de laatste wil;

k primer(a) vista, op het eerste gezicht, prima vista.

Wanneer primero, tercero of postnro door ó of y verbonden is met een ander bijv. woord blijft de o, dus.

el primero y el quinto capitulo (hoofdstuk), daarentegen: el primer y el tercer capitulo.

c. Primero en tercero kunnen, als zij een ander ranggetal vergezellen, vervangen worden door primo en tercio, dus: Carlos primero, tercero;

Pagina vigésima tercia (of tercera);

Pagina trigésima prima (of primera).

d. Na de namen van vorsten gebruikt men het rangtelw., maar te beginnen met once het hoofdtelwoord, dus:

Felipe segundo,

Luis once,

Alfonso trece, etc.

Na de woorden pdgina, capitulo, lección, etc. gebruikt men evenzoo gewoonlijk, te beginnen met once, het hoofdtelwoord :

Capitulo decimo sexto of liever: capitulo diez y seis, Pagina trigésima of treinta.

Voorbij 100 gebruikt men in dat geval de ranggetallen

bijna nooit:

Pagina ciento y dos; pagina doscientos cinco.

Sluiten