Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijand had een vijfvoudige overmacht. De negentiende eeuwwas rijk in groote mannen. De Spanjaarden vieren met groote plechtigheid den dag van Allerheiligen. Hoe laat hebt gij (bel. v.) gisteren gegeten? Om zes uur des namiddags. Een reaal is het vierde deel van een peseta of vijf en twintig céntimos. Een kilometer is duizend meter of een milioen millimeter. Waar woont u Ik woon in de Nieuw straat, n<>. 32, 2de verdieping. Laten wij een spoorwegbiljet tweede klasse nemen. Wanneer zult gij vertrekken? Wij zullen vertrekken den 18den van deze maand. Het tien voud van 25 is 250. De eerste November is (de dag van) Allerheiligen. Zij verkoopen dat artikel slechts bij dozijnen. Op welken leeftijd wisselt het paard zijn tanden? Op den leeftijd van twee en een half jaar. Wat is de schoonste verovering van de 19de eeuw.' Wij hebben een drievou dige vijandelijke macht overwonnen. De groote Napoleon de eerste, keizer der Franschen, werd geboren in 1769 en stierf den 5den Mei 1821. Ik ontvang 100 pesetas iedere maand en hij acht maal zooveel.

Lección décima.

Preposiciones. El Imperfecto del Subjuntivo.

1. Zie hier eenige der meest gebruikelijke voorzetsels: A, aan, bij, te. entre, tusschen.

ante, voor (plaats), in tegen- hasta, tot.

woordi'iheid van. hacia, naar, in de richting van. antes de, voor (tijd). para, voor (Fr. pour).

woordi'/heid van.

antes de, voor (tijd).

Sluiten