Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarentegen :

Aunque ande mucho, ito me canso, al loop ik veel <op dit oogenblik bijv. zit ik), ik word niet moe.

3u. Als si (indien, als) gevolgd wordt door den teg. tijd, gebruikt men den Indicativo (evenals in het Fransch), bijv.:

Si la puerta estd abierta, entraremos sin llamar (kloppen).

Wordt het gevolgd door een verl. tijd, zoo gebruikt men in den bijzin den hnperfecto del aubj. en in den hoofdzin den Condicional of den Subj. imp. 1» forma. In soortgelijke zinnen moet men zooveel mogelijk waken tegen herhaling der zelfde werkwoordelijke vormen:

Si yo tuviera dinero, partiria para Espana. of „ „ tuviese „ „

of Yo partiera para Espana, si tuciest dinero.

Si mi hermano tuviera dinero y no estuviese enfermo, partiria para Espana.

5. Haber. Tener.

3a p. pl. Pretérito: hubiëron. tnviëron.

Imperfecta del Subj.

Hubiëra, hubiëse. Tuviëra, tuviëse.

hubiëras, hubiëses. tuviëras, tuviëses.

hubiëra, hubiëse. tuviëra, tuviëse.

hubiéramos, hubiésemos. tuviéramos, tuviésemos. hubiërais, hubiëseis. tuviërais, tuviëseis. hubiëran, hubiësen. tuviëran, tuviësen. Ser. Estar.

3a p. pl. Pretérito: fuëron. estuviëron.

Fuëra, fuëse. Estuviëra, estuviëse.

faëras, i'uëses. estuviëras, estuviëses.

fuëra, fuëse. estuviëra, estuviëse.

fuéramos, fuésemos. estuviéramos, estuviésemos. fuërais, fuëseis. estuviërais, estuviëseis.

fuëran, fuësen. estuviëran, estuviësen.

7

Sluiten